สรุปมติย่อที่ประชุม ก.บ.ม
  | |   | | | | | |
         
 
:: สรุปมติย่อที่ประชุมคณบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2562
   
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2562 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2561
   
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...พิเศษ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...พิเศษ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2560
   
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2559
   
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 18/2559 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2559 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2559 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2559 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2559 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2559 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2559 จันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2559 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2558
   
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2558 วัันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2558 วัันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2558 วัันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2558 วัันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2558 วัันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2558 วัันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2558 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2558 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2558 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2558 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2558 วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2558 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2557
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 22/2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 21/2557 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 20/2557 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 19/2557 วันจันทร์ที่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 18/2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2557 วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2557 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2557 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2557 วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2557 วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2557 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2557 วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2557 วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2557 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 10มีนาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2557 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2556
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 18/2556 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2556 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2556 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2556 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2556 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2556 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2556 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2556 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2556 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2556 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2556 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2556 วันอังคารที่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 1เมษายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 11มีนาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2555
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 20/2555 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 19/2555 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 18/2555 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2555 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2555 วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2555 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2555 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2555 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2555 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2555 วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2555 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2555 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2555 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2555 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2555 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2555 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2555 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2554
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 19/2554 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 18/2554 วันจันทร์ที่ 9ธันวาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2554 วันจันทร์ที่10 ตุลาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2554 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2554 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2554 วันอังคาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2554 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2554 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2554 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2554 วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2554 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2554 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2554 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2554 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2554 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2554 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งท ี่2/2554 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2553
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2553 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2553 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2553 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2553 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2553 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2553 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2553 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2553 วันจันทร์ที่19 มีนาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2553 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2553 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2552
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2552 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2552 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2552 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2552 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2552 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2552 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2552 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2552 วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2552 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2552 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2552 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2552 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2552 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2552 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2552 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2551
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2551 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2551 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2551 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2551 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2551 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคมพ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2551 วันอังคารที่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2551 วันจันทร์ที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2551 วันจันทร์ที่ 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2551 วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2551 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2551 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2551 วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2551 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2551 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2551 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2551 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2550
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2550 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2550 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2550 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2550 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2550 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2550 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2550 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2550 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2550 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2550 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2550 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2550 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2550 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2550 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2549
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2549 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2549 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2549 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2549 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2549 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2549 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2549 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2549 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2549 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2549 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2549 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2549 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2549 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2549 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2549 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2549 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2548
   
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 21/2548 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 20/2548 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 19/2548 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 18/2548 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 17/2548 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 16/2548 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 15/2548 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 14/2548 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 13/2548 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2548 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2548 วันจันทร์ที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2548 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2548    
         
 
 
         
       
         
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3