| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2557 ::
1
2 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีวางพวงมาลาในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 71 ปี 2 กุมภาพันธ์ 2557
2
23-25 พฤษภาคม 2557
สัมมนาบุคคลากรกองกลาง
3
28 กรกฎาคม 2557
การปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4
30 กันยายน 2557
งานมุทิตาจิต ผศ. มยุรี เทศผล
5
22 ตุลาคม 2557
Live Show in KU & Best Improvement Awards ประจำปี 2557
6
25 ธันวาคม 2557
สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3